oprogramowanie dla ZHP ZHP.net.pl poczta forum

 //zhp.pl
 //ksztalcenie.zhp.pl
 » Aktualności
 » Kalendarz
 
 Rejestr OKK
 » Alfabetycznie
 » BOKK
 » ZOKK
 » SOKK
 
 Materiały
 » Dla harcmistrzów
 » Dla kadry kształcącej
 » Dla KSI i opiekunów prób
 » Dla komend hufców
 
 » Dokumenty
 » Forum
 » Kontakt
 » Ankiety aplikacyjne

 
Dodaj swój adres e-mail do listy mailingowej
Wydziału Kształcenia - bądź na bieżąco:
Twój e-mail

Aktualności

24.02.2014
Zaproszenie na konferencję

Druhny i Druhowie,
W imieniu Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP zapraszamy Was na konferencję kształceniową LUX
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie http://lux.stoleczna.zhp.pl/zgloszenia/

Druhno, Druhu - nie zawiedź nas - bądź obecny!
Do zobaczenia!
Zaproszenie

Czuwaj!
hm. Magdalena Dąbrowska
Komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA


17.02.2014
Kurs Kadry Kształcącej II stopnia
Druhny i Druhowie,
W dniach 26 kwietnia – 4 maja 2014 r. w r. Schronisku Głodówka odbędzie się kurs kadry kształcącej II stopnia.
Ankiety zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres kkk2@zhp.net.pl
Termin zgłoszeń upływa 25 marca 2014 r.
Ulotka tutaj
Ankieta zgłoszeniowatutaj

13.02.2014
Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP
Druhny i Druhowie
Informuję, że Naczelnik ZHP decyzją nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. powołał w Szkołę Instruktorską „ILUMINACJA” Chorągwi Stołecznej ZHP
Skład Komendy Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP "ILUMINACJA":
1. Komendantka SI - hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK/46/2012)
2. Z-ca Komendantki SI - hm. Ewa Sidor (ZOKK/31/2013)
3. Członkini Komendy CH SI – hm. Katarzyna Krzak (SOKK/627/2013)

hm. Jacek Smura
członek GK ZHP ds. pracy z kadrą 

10.02.2014
Spotkania KSI pzy GK ZHP w 2014 r.
Druhny i Druhowie,
KSI przy GK ZHP podaje terminy spotkań:
29.03.2014 r.
14.06.2014 r.
25.10.2014 r.
Spotkania odbędą się w Warszawie w siedzibie GK ZHP.
hm. Anna Peterko
Przewodnicząca KSI przy GK ZHP

07.05.2013
Spotkania KSI przy GK ZHP
Informuję, że najbliższe zbiórki KSI przy GK ZHP odbędą się w terminie: 29.06.2013 r. oraz  28.09.2013 r.

hm. Anna Peterko
Przewodnicząca KSI przy GK ZHP
 

07.05.2013
Spotkanie KSI przy GK ZHP
W dniu 27.04.2013 r. odbyła się zbiórka KSI przy GK ZHP. Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą przedłużenia uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich z Chorągwi Gdańskiej ZHP i Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Komisja postanowiła wnioskować do Naczelnika ZHP z prośbą o otwarcie próby na stopień harcmistrzyni phm. Justynie Sikorskiej (GK ZHP) oraz o otwarcie próby na stopień harcmistrzyni phm. Magdalenie Żurawskiej (Chorągiew Mazowiecka ZHP).
hm. Anna Peterko
Przewodnicząca KSI przy GK ZHP
 » WYDZIAŁ
 » System pracy z kadrą
 » Rajd Komend 2010
 » LAS 2009
 

ZESPOŁY WYDZIAŁU

 » Centralna Szkoła Instruktorska
 » Terminarz szkoleń
 » II Zlot Kadry ZHP
 » Akredytacja kursów
 » Internetowy Bank Szkoleń
 » Chorągwiane Szkoły Instruktorskie
 » KSI przy GK ZHP
 » Skład KSI przy GK ZHP
 » Dokumenty KSI
 » Materiały dla KSI
 » Harcmistrzowski
 » Realizowane działania
 » Kurs Harcmistrzowski 2012/13
 

 
   © 1997 - 2009 ZHP || informacje i zastrzeżenia prawne